BedrijfsadviesStrategie

Een goede heldere bedrijfsstrategie is een voorwaarde om een bedrijf succesvol en toekomstbestendig te runnen. Het is de leidraad waarop beslissingen binnen uw bedrijf worden genomen. Strategie geeft richting aan keuzes om dingen wel of niet te doen. Het verbind alles wat binnen uw bedrijf plaatsvindt. Strategie is niet statisch maar dynamisch en is bepalend voor aanpassingen binnen het bedrijf op de constant veranderende omstandigheden. Het zorgt voor onderscheid, het motiveert medewerkers en bepaald uiteindelijk hoe succesvol uw bedrijf is.
Continu het speelveld overzien en de zetten van de marktpartijen doorgronden zijn belangrijke uitgangspunten. Het scherp krijgen van deze uitgangspunten, ontwikkelingen benoemen, verschillende opties in beeld brengen, keuzes maken en veranderingen doorvoeren, dat is waar u voor staat.

Als specialist met veel praktijkervaring helpen wij u weloverwogen en verantwoord beslissingen te nemen en begeleiden we u naar de juiste succesfactoren voor een toekomstbestendig bedrijf. 

Supervisie

Ondernemen kan bijzonder enerverend zijn. Bij het uitbouwen van uw onderneming staat u telkens voor nieuwe uitdagingen. Zolang deze binnen uw corebusiness en capaciteit vallen kunt u ze gerust met uw eigen kennis en ervaring aangaan. Dat geeft u energie en brengt de onderneming op een hoger level. Maar in het uitbouwtraject komen tevens zaken voor die daar buiten vallen. Vaak zijn dit projectmatige zaken. Bijvoorbeeld het verzelfstandigen van uw organisatie, organisatieaanpassingen voor uitbreidingen en/of herstructureringen bij een veranderende marktsituatie. Samenwerkings- en/of integratieprojecten van aangekochte activiteiten of bedrijven. Financieringsvraagstukken, bedrijfsjuridische zaken, zaken rondom in- en uittredende aandeelhouders, conflictbemiddeling, huisvestingsprojecten e.d.. Dit soort projectmatige vraagstukken verlangen een bijzondere aandacht en deskundigheid van u en uw organisatie, waarbij het onoverkomelijk is dat de focus op uw eigen business tijdelijk kan verslappen. En dit heeft direct invloed op uw resultaat. Om dit te voorkomen kunnen wij u deskundig begeleiden met de uitdagingen die buiten uw corebusiness liggen, waarbij we een scherpe focus hanteren voor het beste resultaat.  

Dan kunt u zich blijven focussen op uw eigen business.

 

Verbinden

Samenwerken = Versterken!

Business & Support gelooft in ‘Versterking door Samenwerking’.

Het verbinden van verschillende partijen behoort tot onze corebusiness. Onze netwerken zijn, aanvullend op onze activiteiten, belangrijke instrumenten.  Om te zorgen dat u toekomst-bestendige bedrijven kunt opbouwen is het belangrijk dat u gevoed wordt met informatie over de nieuwste ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vinden vanuit natuurlijk perspectief veelal plaats bij startups die met vernieuwende concepten de markt op komen. Wij volgen en begeleiden doorlopend ‘startups’ waarbij we geregeld verbindingen leggen tussen de starters en gevestigde bedrijven. Dit dient dan ook twee doelen: De startup kan zijn product/dienst onder de aandacht brengen en hierdoor mogelijk omzet genereren. Daarnaast kunnen vruchtbare samenwerkingen ontstaan die zowel de starters als de gevestigde bedrijven toekomstbestendiger zullen maken. Ook begeleiden pre-starters. Dit zijn potentiële ondernemers die wij helpen bij de voorbereidingen op het ondernemerschap. Door op deze markt actief te zijn kunnen regelmatig verbindingen worden gelegd met gevestigde bedrijven die positief bijdragen aan de opvolgingsvraagstukken die bij veel bedrijven spelen.  Vanuit onze uitgebreide netwerken kunnen wij ook voor u verbindingen leggen waarmee positieve bijdragen worden geleverd aan de toekomstbestendigheid van uw onderneming.

Sparringpartner

Zelfs de meest succesvolle ondernemers van deze wereld geven het eensluidend aan:
Zonder hun sparringpartners zouden zij nooit zo ver gekomen zijn!

Iedere ondernemer heeft er geregeld behoefte aan:

Even overleg met iemand die er fris en objectief tegenaan kijkt. Iemand die echt een luisterend oor heeft en dieper doorvraagt. Je praktisch-gericht, bruikbaar en functioneel advies geeft.
Iemand die je kan wijzen op zaken die je zelf niet zijn opgevallen. Iemand die je met enige regelmaat een spiegel voorhoud. Iemand waar je je ideeën mee deelt. Een vertrouwenspersoon met praktische ervaring. Als mensen en ondernemers uit de praktijk weten wij waar het bij ondernemen over gaat. Vanaf 2001 staan we vele ondernemers bij  als sparringpartner, adviseur, procesbegeleider en projectmanager. 
Ook u bent ook van harte welkom.

 

Ing. Peter van den Berg

Directeur Business & Support B.V.


"Durven is even je evenwicht verliezen, 

niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen"