Bedrijfsadvies

STRATEGIE

Helpen uw bedrijf richting te geven, keuzes te maken, groeiscenario’s te creëren, samenwerkingen aan te gaan

PROJECTMANAGEMENT 

Uit handen geven van

niet-corebusiness zaken waardoor u uw focus kunt blijven houden

HERSTRUCTURERING

Bijstaan met uw continuïteitsvraagstukken, ontbinding samenwerkingen, conflictmanagement

SPARRINGPARTNER

 Een verfrissende en objectieve blik op uw zaken, het delen van uw ideeën met een ervaringsdeskundige vertrouwenspersoonStrategie

Een goede heldere bedrijfsstrategie is een voorwaarde om een bedrijf succesvol en toekomstbestendig te runnen. Het is de leidraad waarop beslissingen binnen uw bedrijf worden genomen. Strategie geeft richting aan keuzes om dingen wel of niet te doen. Het verbind alles wat binnen uw bedrijf plaatsvindt. Strategie is niet statisch maar dynamisch en is bepalend voor aanpassingen binnen het bedrijf op de constant veranderende omstandigheden. Het zorgt voor onderscheid, het motiveert medewerkers en bepaald uiteindelijk hoe succesvol uw bedrijf is.

 

Continu het speelveld van uw business overzien en de zetten van de marktpartijen doorgronden zijn belangrijke uitgangspunten. Het scherp krijgen van deze uitgangspunten, ontwikkelingen benoemen, verschillende opties in beeld brengen, keuzes maken en veranderingen doorvoeren, dat is waar u voor staat.

Als specialist met veel praktijkervaring helpen wij u weloverwogen en verantwoord beslissingen te nemen en begeleiden we u naar de juiste succesfactoren voor een toekomstbestendig bedrijf. 

projectmanagement

Ondernemen kan bijzonder enerverend zijn. Bij het uitbouwen van uw onderneming staat u telkens voor nieuwe uitdagingen. Zolang deze binnen uw corebusiness en capaciteit vallen kunt u ze gerust met uw eigen kennis en ervaring aangaan. Dat geeft u energie en brengt de onderneming op een hoger level. Maar in het uitbouwtraject komen tevens zaken voor die daar buiten vallen. Vaak zijn dit projectmatige zaken. Bijvoorbeeld het verzelfstandigen van uw organisatie en organisatieaanpassingen voor uitbreidingen. Samenwerkings- en/of integratieprojecten van aangekochte activiteiten of bedrijven, financieringsvraagstukken, huisvestingsprojecten e.d.
Dit soort projectmatige vraagstukken verlangen een bijzondere aandacht en deskundigheid van u en uw organisatie, waarbij het onoverkomelijk is dat de focus op uw eigen business tijdelijk kan verslappen. En dit heeft direct invloed op uw resultaat.

Om dit te voorkomen kunnen wij u deskundig begeleiden bij de uitdagingen die buiten uw corebusiness liggen, waarbij we een scherpe focus hanteren voor het beste resultaat.  

Dan kunt u zich blijven focussen op uw eigen business.

Herstructurering

Soms lopen zaken anders dan voorzien.
Uw zakelijk partner en u staan bijvoorbeeld loodrecht tegenover in belangrijke zakelijke opzichten waardoor er continuïteitsproblemen ontstaan voor het bedrijf. Er is een conflict met een aandeelhouder, u bent terechtgekomen in een echtscheiding of de economische omstandigheden in uw bedrijfstak dwingen u tot ingrijpen. Er zijn vele redenen waardoor u gedwongen kunt worden actie te nemen om uw bedrijf en/of organisatie te herstructureren om zodoende de continuïteit van uw onderneming voor de lange termijn te blijven waarborgen.
Herstructurering grijpt breed in op allerlei specifieke aan elkaar gelieerde zaken binnen uw bedrijf en vergt emotioneel veel van u als ondernemer. Daarnaast is snelheid van groot belang om de herstructurering te laten slagen. Kortom er komt veel op u af en u moet verder.

Financieringsvraagstukken, bedrijfsjuridische zaken, zaken rondom in- en uittredende aandeelhouders, conflictbemiddeling tussen zakelijke partners e.d. De meeste zaken zijn geen dagelijkse kost voor u
als ondernemer. 

Als specialist met veel praktijkervaring kunnen wij u helpen bij de herstructureringstrajecten van
uw bedrijf en/of organisatie. Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek.

Sparringpartner

Zelfs de meest succesvolle ondernemers van deze wereld geven het eensluidend aan:
Zonder hun sparringpartners zouden zij nooit zo ver gekomen zijn!

Iedere ondernemer heeft er geregeld behoefte aan:

Even overleg met iemand die er fris en objectief tegenaan kijkt. Iemand die echt een luisterend oor heeft en dieper doorvraagt. Je praktisch-gericht, bruikbaar en functioneel advies geeft.
Iemand die je kan wijzen op zaken die je zelf niet zijn opgevallen. Iemand die je met enige regelmaat een spiegel voorhoud. Iemand waar je je ideeën mee deelt. Een vertrouwenspersoon met praktische ervaring. Als mensen en ondernemers uit de praktijk weten wij waar het bij ondernemen over gaat. Vanaf 2001 staan we vele ondernemers bij  als sparringpartner, adviseur, procesbegeleider en projectmanager. 
Ook u bent ook van harte welkom.

 

Ing. Peter van den Berg

Directeur Business & Support B.V.


"Durven is even je evenwicht verliezen, 

niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen"