Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht · 21. november 2017
Hoe wordt de waarde van uw bedrijf bepaald? Hoe wordt de prijs bij de verkoop van uw bedrijf bepaald? Twee vragen die aan elkaar gelieerd zijn en toch los staan van elkaar. De waarde De waarde van uw bedrijf bestaat niet! De waarde van uw bedrijf wordt immers bepaald met uitgangspunten waarvan vele op verwachtingen zijn gebaseerd. En deze verwachtingen zijn voor de koper gegarandeerd anders dan voor de verkoper. En dat is maar goed ook, want anders zou er nooit een verkoopdeal gesloten kunnen...
Bedrijfsoverdracht · 07. november 2017
Het is bekend dat ondernemers de neiging hebben om acties omtrent de bedrijfsoverdracht voor zich uit te schuiven. Uiteraard is dit tegen beter weten in. Het effect hiervan resulteert in de praktijk uiteindelijk vaak in de volgende scenario's: men gaat een aantal jaren langer door dan gepland; de verkoop van het bedrijf moet om gezondheidsredenen plotseling worden versneld; de onderneming wordt door de tijdsdruk niet optimaal verkocht, hetgeen resulteert in een lagere opbrengstprijs....